Bewindvoering

Bewindvoering heeft vaak een wat negatieve klank, maar het kan een hoop rust geven. Iedereen kan in financiële problemen komen, dat is geen schande. We vertellen je graag wat wij in die situatie voor jou kunnen betekenen.

Vraag & Antwoord

Wat houdt bewindvoering precies in?

Soms kan iemand om welke reden dan ook, zijn financiën niet (meer) goed beheren. Een bewindvoerder ondersteunt je bij praktische en financiële zaken zoals de belastingaangifte, het invullen van formulieren, het aanvragen van toeslagen, het op tijd betalen van alle rekeningen en het controleren van verzekeringen die geregeld moeten worden. Kortom een bewindvoerder bewaakt voor jou alle financiële beslissingen en zorgt voor jouw geld en goederen.

Hoe een bewindvoerder in te schakelen?

Om gebruik te kunnen maken van de hulp van een bewindvoerder moet de kantonrechter daar eerst toestemming voor geven. Voordat de kantonrechter die toestemming verleend hebben wij eerst een afspraak met je, leggen we uit wat bewindvoering inhoudt, stellen we een plan van aanpak op en dan pas wordt de aanvraag bij de rechtbank ingediend. Wanneer die toestemming er eenmaal is, ben je officieel onder bewind gesteld.

Hoe werkt beschermingsbewind?

Na onderbewindstelling door de rechtbank worden verschillende organisaties aangeschreven door je bewindvoerder. Dit betekent dat alle organisaties waar je mee te maken hebt, op de hoogte worden gesteld van je onderbewindstelling. Driepas Bewindvoering Uslu zal drie rekeningen voor je openen:

 • Leefgeldrekening: Een eigen bankrekening, waar indien mogelijk wekelijks leefgeld op wordt gestort;
 • Beheerrekening: Een rekening, waar je inkomen op binnen komt en je vaste lasten van worden betaald;
 • Spaarrekening: Een rekening, waar indien mogelijk er voor je zal worden gespaard.

Zodra je inkomen bij Driepas Bewindvoering Uslu op de beheerrekening binnen komt, zal je bewindvoerder een budgetplan met je opstellen. In dit budgetplan worden je inkomsten en vaste lasten geïnventariseerd. Daarnaast zal je bewindvoerder contact met je opnemen om de hoogte van je mogelijke leefgeld met je te bespreken en afspraken met jou te maken rondom het besteden van het leefgeld.

Je bewindvoerder wordt je vaste contactpersoon binnen Driepas Bewindvoering Uslu en zal de bijvoorbeeld de volgende taken voor je uitvoeren:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • Opstellen van een budgetplan;
 • Informatie inwinnen of gegevens wijzigen bij diverse relevante instanties;
 • Aanpassen van beslagvrije voet indien er beslag ligt op inkomsten;
 • Aanvragen van kwijtscheldingen;
 • Aanvragen van bijzondere bijstand;
 • Treffen van betalingsregelingen;
 • Aanvragen van toeslagen;
 • Aflossen van jouw schulden, indien mogelijk;
 • Aanvragen schuldenregeling of schuldsanering, indien mogelijk;
 • Belastingaangifte doen;
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken;
 • Eventueel regelen verzekeringen.

Wanneer wordt beschermingsbewind beëindigd?

Beschermingsbewind wordt door de kantonrechter uitgesproken en is niet zomaar te beëindigen.
Wat zijn redenen tot beëindiging?:

 • Er wordt een andere bewindvoerder aangesteld;
 • De cliënt kan zelf of met behulp van anderen zijn/haar belangen weer behartigen;
 • De voortzetting van het bewind is niet zinvol;
 • Het beschermingsbewind wordt vervangen door curatele;
 • De cliënt of de bewindvoerder komt te overlijden.

Antwoord niet gevonden?

E-mail ons gerust naar info@driepasbewindvoeringuslu.nl

Verzend vraag!